הלוואה לחברה בע”מ

כאשר אנו מדברים על חברה בע"מ (בעירבון מוגבל), מבחינת המדינה היא נחשבת לישות משפטית נפרדת מהבעלים ומחויבת לעמוד בתקנות שנקבעו בחוק החברות. ככלל, חברות בע"מ...

קרא עוד

מימון לעסקים קטנים

סביבת הריבית הנמוכה ששוררת זה זמן רב במשק, אמורה להיטיב מצד אחד עם הלווים ולתמרץ פעילות עסקית, שכן גם עלויות האשראי הן נמוכות במיוחד. אולם,...

קרא עוד

מימון ליזמים

בעלי עסקים רבים, בניהם גם יזמים חדשים נתקלים בבעיות לגיוס אשראי לעסק בעקבות הקשחת תנאי ההלוואות על ידי הבנקים והרגולציה ההולכת וגוברת של בנק ישראל....

קרא עוד

הלוואות לחברות

בחודשים האחרונים, ניכרת שוב מגמה של הקשחה בנתינת אשראי בנקאי – בין אם מדובר על לווים עסקיים או פרטיים. אולם, בזמן שהלוואות צרכניות נוטות להיות...

קרא עוד