קרן הודו סין

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה מעוניין לעודד יצואנים ישראלים על מנת לממש את הפוטנציאל הגלום בצמיחה המהירה בשווקים המתעוררים של הודו וסין. לשם כך, הוחלט על הקמת קרן הודו סין, זו תכנית חדשה המיועדת לחברות בינוניות עד גדולות שהיקף המכירות שלהן היא 20 עד 200 מיליון ש”ח בשנה, כאשר היצוא השנתי של החברה חייב להיות לפחות 10% מהיקף המכירות השנתי.

סיוע ליצואנים לחדור לשווקים של הודו וסין

תוכנית הודו-סין נועדה לסייע ליצואנים לפעול בשווקים של שתי המדינות, בהן הכלכלה מתפתחת במהירות. משרד הכלכלה אשר יזם את הקמת קרן הודו וסין ליצואנים מציע באמצעות הקרן הייעודית סיוע תלת שנתי כדי לעזור ליצואן במימון עלויות לוגיסטיות כמו הפעלת משרד חדש במדינת היעד ובהוצאות נוספות כגון:

  • מימון יועץ מקומי בסין ו/או בהודו.
  • השתתפות במימון העלויות הלוגיסטיות הנדרשות להפעלת משרד.
  • מימון הוצאות בטא סייט לצורך התאמת המוצר לשוק היעד.
  • סיוע במימון עלויות הצבת עובד של החברה הישראלית.

כדאי לדעת כי באמצעות קרן הודו סין היצואן יכול לקבל עד 50% מעלות העובד הישראלי המוצב מטעם החברה בשוק היעד, עד לסכום של 480,000 ₪ לשנה במשך תקופה של שלוש שנים. כמו כן, הקרן מסייעת במימון העלות להעסקת יועץ מקומי בשיעור של עד 50% מעלות העסקתו, ולא יותר מסכום של 60,000 ₪ בשנה. בנוסף, היצואן יכול לקבל עד 50% מהעלויות הלוגיסטיות להפעלת משרד חדש במדינת היעד – קיימת מגבלה עד 60,000 ש”ח בשנה.

קרן הודו סין ליצואנים מציעה גם מענק אטרקטיבי עד 50% מהעלות להקמת בטא סייט, ישנה מגבלה לסכום עד 400,000 ₪.

כדי לקבל את הסיוע האטרקטיבי יש לעמוד בכל התנאים הנדרשים, וחשוב להגיש בקשה מסודרת ומפורטת כדי לשפר את הסיוע לקבלת הסיוע. לכן, כדאי להיעזר ביועצים המנוסים של משפחה עסקית. השאירו עכשיו פרטים באתר ואנו נחזור אליכם בהקדם עם כל הפרטים הנדרשים עבורכם.  

מידע נוסף בנושא: