למה לבחור במשפחה?

משפחה עסקיתלמה לבחור במשפחה?

למה לבחור משפחה עסקית?

  • יש לנו מעל ל-87% הצלחה בגיוס הלוואות מקרנות המדינה.
  • יש לנו ותק וניסיון בגיוס הלוואות עבור מאות עסקים החל משנת 2008.
  • יש לנו היכרות מעמיקה ונרחבת עם המערכת הבנקאית ועם קרנות הסיוע לעסקים.
  • אנחנו יכולים להציע לך מגוון של פתרונות מימון בנקאיים, חוץ בנקאיים וכן קרנות בערבות המדינה.
  • אנחנו גמישים ויצירתיים מאוד וכך אנחנו מתאימים לכל עסק את סוג ההלוואה שמתאימה בדיוק בשבילו.

איך תוכלו לזרז את תהליך גיוס האשראי?

  • יש לאסוף כל החומרים עוד לפני כתיבת התוכנית העסקית.
  • יש להתייחס לנקודות השליליות בעסק שלכם ולפרק אותן על מנת לייצר אמינות.
  • עסקים בהקמה – יש לצרף נספחים כגון חוזה שכירות, הצעות מחיר וחוזים עתידיים עם לקוחות פוטנציאלים.
  • עסקים במסלול השקעה – יש להציג תכניות השקעה מפורטות עם הצעות מחיר מתאימות.
  • עסקים במסלול הון חוזר – יש להציג את חישוב צרכי ההון החוזר וכך להגדיל את הסיכויים לגיוס האשראי.