קרן לסיוע לעסקים קטנים במסלול מהיר עד 100,000 ₪

משפחה עסקיתהלוואות לפי סכוםקרן לסיוע לעסקים קטנים במסלול מהיר עד 100,000 ₪

מצוקת האשראי בעיקר בקרב עסקים קטנים הובילה את מדינת ישראל להחליט על הקמת קרן סיוע לעסקים קטנים במסלול מהיר עד 100,000 ₪. ההלוואה האטרקטיבית מאפשרת לעסקים עם מחזור שנתי עד 3 מיליון ₪ לקבל הלוואה להקמת עסק חדש או להשקעה בעסק קיים. יש לעמוד בתנאי הסף של הקרן על מנת לקבל את ההלוואה.

הלוואה אטרקטיבית במסלול מהיר

קרן מסלול מהיר להלוואות לעסקים קטנים מסייעת מדי שנה ליזמים ולבעלי עסקים בכל הארץ. הקרן מאפשרת לעסקים קטנים לקבל הלוואה מהירה עד 100,000 ₪ לתקופה של עד 5 שנים, עם אפשרות לדחיית תשלומי ההחזר (גרייס) לתקופה של עד 6 חודשים. יש להחזיר את ההלוואה ב-60 תשלומי החזר, ניתן להחזיר אותה ב-54 תשלומים אם זקוקים ל-6 חודשי גרייס.

הריבית על הלוואות דרך קרן לסיוע לעסקים קטנים במסלול מהיר עד 100,000 ₪ נקבעת על ידי הבנק המלווה, וכמקובל בענף הבנקאות להלוואות מסוג זה. יש להציג בטחונות בשיעור 25% מסכום ההלוואה או לחלופין להחתים ערב נוסף על מלוא סכום ההלוואה.

עסק המעוניין לקחת הלוואה דרך קרן מסלול מהיר לסיוע לעסקים קטנים בערבות המדינה למטרת השקעה נדרש להשקיע הון עצמי בשיעור 20% מסכום ההשקעה הנדרש, במידה ולוקחים את ההלוואה להקמת עסק חדש נדרשת השקעת הון עצמי בשיעור לפחות 20% מהסכום המאושר להלוואה.

בדיקה כלכלית לעסק

כדי לקבל הלוואה מקרן הסיוע לעסקים קטנים במסלול מהיר יש לפנות לגוף המתאם של הקרן או לאחד מ-4 הבנקים המלווים. נציגי הגוף המתאם מתאמים פגישת הכרות עם היזם או בעל העסק, במידה והם ממליצים על אישור ההלוואה הפנייה מועברת לאחד הבנקים, על פי בחירת בעל העסק. נציגי הבנק יבצעו בדיקה כלכלית לעסק על מנת לקבוע את סכום ההלוואה, גובה הריבית ותנאי ההחזר. אישור ההלוואה מתבצע בטלפון בין נציגי הבנק לגוף המתאם, ותוך זמן קצר ניתן לקבל את הסיוע.

כדי לשפר סיכויים לקבלת הסיוע מהקרן לעסקים קטנים במסלול מהיר מומלץ להיעזר ביועצים של משפחה עסקית. אנו מסייעים לעסקים רבים להגיש בקשה מסודרת לגוף המתאם, ובמידה וההלוואה אינה מאושרת אנו מסייעים בפתרונות מימון אטרקטיביים נוספים. למידע נוסף ולייעוץ השאר פרטיך באתר ואנו נחזור אליך בהקדם.

 

מידע נוסף בנושא: